Drupal. Creació d'un Formulari - Wie Man

Drupal. Creació d'un Formulari

Creació d'un formulari withjançant el mòdul WebForm del Drupal

2 Schritte insgesamt

Schritt 1: Instal • lació mòdul beispiel WebForm:

. An a la web del mòdul. En aquest cas: http://drupal.org/project/webform
2. Descarreguem la versió recomanada (mai la de desenvolupament) per drupal 6.X
3. Descomprimim l'arxiu
4. Pugem la carpeta über FTP über la carpeta "/ usr / local / www / www3 / modules"
5. Eintrag ein l'administrador
6. Anem a la secció "Administra> Construcció del lloc web> Mòduls
7. Activem el mòdul instal • lat i desem

Schritt 2: Creació d'un formulari:

1. Anem ein "Crea tipos de contenido"

2. Klicken Sie auf ein "Webformular".
3. Definim els paràmetres del menú
Li haurem de dir a ON volem que surti i d'on pengi (Menüs) així ja apareixerà al lloc on nosaltres volem.
També ens demanarà l'adreça de mail que volé en viar en formulari és a dir, la persona que rebrà cada cop que algú ompli el formulari.
També hello la opcio de mirar tots ist registriert für Exporteure und Exporteure. Però per això hat das Recht "SuperUsuari"

Zum Beispiel können Sie sich für ein „Tipus de contigut“ entscheiden, WEBFORM Sind Sie es in Greuges sols für ein Solitär-Set, für ein Paar in einer Reihe von Spielen mit anderen Mateixos-Camps, dann empfehlen wir Ihnen, es in einer anderen Sprache zu lesen que kein repliquem.